กิจกรรม “หนูน้อยสู้โควิด”

โรงเรียนโนนจานวิทยา นำโดยผู้อำนวยการสมพร แข็งพิลา ประธานในพิธี จัดกิจกรรมตามโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมือเตา โครงการหนูน้อยสู้โควิด มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน และบุคลากรมีความรู้เเละเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และที่สำคัญที่สุดคือ สามารถป้องกันตนเองจากโควิด-19 ได้ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมดังกล่าว