กิจกรรมอบรมการทำ”ธุรกิจแซนวิช” โดยวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยโรงเรียนโนนจานวิทยา เลือกหลักสูตร "ธุรกิจแซนวิช" นั้น ทางโรงเรียนโนนจานได้นำนักเรียนเข้ากิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 1 กันยายน 2565 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อยอดความรู้ไปสู่อาชีพของนักเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/w8PCTHaf1Rmj8riv9