กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน

โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน นำโดยผู้อำนวยการสมพร แข็งพิลา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ในชุมชนของโรงเรียน และกิจกรรมที่เสริงสร้างความเข้าใจภัยยาเสพติด สืบเนื่องมาจากองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

ภาพกิจกรรม - https://photos.app.goo.gl/cifdVm8JEW2tKQUz5