กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563

คณะครู บุคคลากร และนักเรียนโรงเรียนโนนจานวิทยา นำโดยนายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดโนนจาน โดยมีกิจกรรมทำบุญถวายปัจจัยและการเวียนเทียน เพื่อส่งเสริมการมีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนตามประเพณีอันดีงาม และการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา