หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

SAVE ZONE NO NEW FACE 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

SAVE ZONE NO NEW FACE :สื่อ Info graphic ต่อต้านยาเสพติด

26/6/2563

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วง Covid-19

ทางโรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลสำหรับติดต่อประสานงาน กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการ จัดการเรียนการสอน ในช่วง 18 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 (โควิด-19) โดย กรุณาคลิกที่ "ข้อมูลเพิ่มเติม ด้านล้างนี้" หรือ https://docs.google.com/document/d/1IlKYFG86H-cZeChOK9tSMxAj081F98VSeh2Pv25MZUc/edit?usp=sharing

14/5/63

การอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 (มีเอกสารประกอบ)

การอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 (มีเอกสารประกอบ)...........ลิงค์การประชุม(ช่วงเช้า): https://www.youtube.com/watch?v=nTwiISAWRZE..........ลิงค์การประชุม(ช่วงบ่าย): https://www.youtube.com/watch?v=lfSMNTusbUc.......ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร: https://drive.google.com/drive/folders/1FOyM4p4ZlByI_iRKuSP-Dck5qIM4hOoc?usp=sharing

7/5/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

กิจกรรมภายใน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโนนจานวิทยา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา นายสมพร แข็งพิลา คณะครู และบุคคลากร ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก...

3/7/2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา นายสมพร แข็งพิลา คณะครู และบุคคลากร ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางกา...

29/6/63

โครงการสนามจราจรเยาวชนส่งสร้างเสริมจิตสำนึกความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูโรงเรียนโนนจานวิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมโครงการสนามจราจรเยาว...

16/2/2563

กิจกรรมภาพในทั้งหมด...

- ไม่มีข้อมูล -

...
ประกาศรับสมัครธุระการโรงเรียนโนนจานวิทยา

ด้วยโรงเรียนโนนจานวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม...

ลิงค์สำคัญภายนอก

วารสารรอบรั้วชมพูฟ้า

โรงเรียนโนนจานวิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2ข้อมูลเพิ่มเติม

48 ม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

093-359-2936

Nonjanwittaya School


We are here


©2018 โรงเรียนโนนจานวิทยา
Dev By W.Prachoomwan