เมนู

ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
โรงเรียนโนนจานวิทยา

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนโนนจานวิทยา

ร่วมแสดงความคิดเห็นพัฒนาการศึกษา (สแกน QR Code)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)

15/06/2564

ศิษย์เก่าตุ้มโฮมสร้างโดม 76 ปี โนนจานวิทยา

15/03/2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

02/03/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม...


โปรแกรมระบบสาระสนเทศภายใน (E-SERVICE)

โรงเรียนโนนจานวิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ลิงค์สำคัญภายนอก


ข้อมูลเพิ่มเติม

48 ม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

093-359-2936

โรงเรียนโนนจานวิทยา

nonjanwittaya@njs.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม Hit Counter


เราอยู่ที่นี่


©2020 โรงเรียนโนนจานวิทยา
Dev By W.Prachoomwan