เมนู

ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
โรงเรียนโนนจานวิทยา

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนโนนจานวิทยา

ร่วมแสดงความคิดเห็นพัฒนาการศึกษา (สแกน QR Code)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

SAVE ZONE NO NEW FACE 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

SAVE ZONE NO NEW FACE :สื่อ Info graphic ต่อต้านยาเสพติด

26/06/253

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วง Covid-19

ทางโรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลสำหรับติดต่อประสานงาน กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการ จัดการเรียนการสอน ในช่วง 18 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 (โควิด-19)

14/05/2563

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

การอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

7/05/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม...

กิจกรรมภายใน

กิจกรรมกายสุขใสใจสุขสันต์

โรงเรียนโนนจานวิทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจัดกิจกรรมกายสุขใสใจสุขสันต์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนโนนจานวิท...

30/9/2563

กิจกรรมพัฒนาสายสืบยุงลาย โดยโรงเรียนโนนจานวิทยาร่วมกับ อบต. เมืองเตา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาร่วมกับโรงเรียนโนนจานวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาสายสืบยุงลาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนจานวิทยา โ...

29/9/2563

โครงการเยวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด โดยโรงเรียนโนนจานวิทยาร่วมกับ อบต.เมืองเตา

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ดำเนินโครงการกองทุนสุขภาพตำบลเมืองเตา ประจำปี 2563 โดยโครงการเยวชน...

25/9/2563

กิจกรรมภาพในเพิ่มเติม...


โปรแกรมระบบสาระสนเทศภายใน (E-SERVICE)

โรงเรียนโนนจานวิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ลิงค์สำคัญภายนอก


ข้อมูลเพิ่มเติม

48 ม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

093-359-2936

โรงเรียนโนนจานวิทยา

nonjanwittaya@njs.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม Hit Counter


เราอยู่ที่นี่


©2020 โรงเรียนโนนจานวิทยา
Dev By W.Prachoomwan