ประกาศกิจกรรมและแนวปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 66

โรงเรียนขอแจ้งกำหนดการปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนในสัปดาห์นี้ ดังนี้
1. ในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะครูโรงเรียนโนนจานวิทยา/โรงเรียนบ้ารค่ายนุ่นโนนแคน กำหนดศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา ที่โรงเรียนบ้านหนองแสน อ.วาปีปทุม ในวันดังกล่าวกำหนดหยุดเรียน 1 วัน
2. ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนโนนจานวิทยา/โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน กำหนดเข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนก้าวหน้า ปลูกต้นกล้าความดี" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา(3 มิถุนายน 2566) ดังนี้
- กำหนดการเข้าค่ายฯ วันที่ 1-2 มิ.ย.
- สถานที่ ศูนย์ปฎิบัติธรรมสวนยายเฮ้า
- กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2,3 หยุดเรียน
- นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 พักค้างคืนวันที่ 1 มิ.ย.
- นักเรียนชั้น ป.1 - 3 ไป - กลับ
- เช้าวันที่ 2 มิ.ย. กำหนดทำบุญ ถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสา อาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านร่วมประกอบพิธีเปิดในวันที่ 1 มิ.ย.และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมทำโรงทานในเช้าวันที่ 2 มิ.ย.