ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบแข่งขันอัจฉริยภาพ

โรงเรียนโนนจานวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และภาษอังกฤษ สพป.มค 2 โดยมีนักเรียนโรงเรียนโนนจานวิทยา เข้าร่วมการสอบแข่งขันครั้งนี้ คือ

1. เด็กหญิงแอลลี่ เกรซ มิลเลอร์ ได้อันดับที่ 10 จากผู้เเข้าสอบ 149 คนการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (English Genius) ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 (นางเจตน์จรัส แสงวิเศษ ครูผู้สอน)

2. เด็กหญิงขัวญชนก นามทัศน์ ได้อันดับที่ 22 จากผู้เเข้าสอบ 308 คน การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 (นายนัสบดี อ่อนสา ครูผู้สอน)

3. เด็กชายทินกร ฤาชา ได้อันดับที่ 41 จากผู้เเข้าสอบ 308 คน การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 (นายนัสบดี อ่อนสา ครูผู้สอน)