อิทธิพลสื่อ ผลร้ายจากสื่อที่ไม่เหมาะสม

ผลร้ายเมื่อเด็กเสพติดสื่อมากเกินไป อาจส่งผลให้นอนดึก ขาดการออกกำลังกาย ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว รุนแรง เช่น

– มุมมองผิด ๆ ต่อตนเองและผู้อื่น ผู้หญิงมองรูปแบบเรื่องความสวยงาม ทำให้เกิดความเคารพตัวเองต่ำ ในขณะที่เด็กผู้ชายมองรูปแบบตัวละครในบทแอคชันรุนแรง

– รู้เรื่องเพศก่อนวัย เด็กคุ้นชินกับเรื่องเพศนำไปสู่พฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร และไม่ปลอดภัย

– ก้าวร้าว รุนแรง สื่อกระตุ้นให้เกิดความก้าวร้าว และเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องปกติ

– อิทธิพลจากโฆษณา ส่งผลต่อพฤติกรรมบริโภค และสร้างแนวคิดวัตถุนิยมเกินความจำเป็น

– ผลกระทบต่อการใช้ชีวิต สื่อสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ แต่ถ้ามากเกินจะกระทบต่อการใช้ชีวิต

ที่มาข้อมูล: https://www.antifakenewscenter.com/