ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ “แสงสุดท้ายที่แดนสยาม”

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน การแข่งขันที่ส่งผลงานแล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรม กรกฎาคม – กันยายน 2565

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พุธ 31 สิงหาคม 2565

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม : เดี่ยว

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

จัดการแข่งขัน 2 ประเภท ประเภทเยาวชน (อายุไม่เกิน 20 ปี) และประเภทประชาชนทั่วไป (อายุเกิน 20 ปี)

ของรางวัล เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 48,000 บาท

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลเพิ่มเติม : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน