ถวายเทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน นำโดยผู้อำนวยการสมพร แข็งพิลา ได้นำนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถวายเทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 กับวัดในเขตบริการของโรงเรียน ประกอบด้วย วัดบ้านโนนจาน, วัดบ้านผักสั่ง, วัดบ้านน้ำอ้อม, วัดบ้านโนนยาง, วัดบ้านโนนยูง, วัดบ้านค่ายนุ่น, วัดศรียางน้อย, ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนยายเฮ้า

ภาพกิจกรรม - https://photos.app.goo.gl/ttc1PzcSrpy2jVtv9