กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน นำโดยผู้อำนวยการสมพร แข็งพิลา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของภาษาไทย และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมายหลายเรื่อง เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และ พระอภัยมณี เป็นต้น

ภาพกิจกรรม - https://photos.app.goo.gl/i63qHgGsRZ35HHYX9