กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน จัดกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม - https://photos.app.goo.gl/nVRiXa1YoXXuEkhe7