ร่วมอนุโมทนาบุญ ถวายปัจจัยวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ วัดโนนจาน

คณะครู บุคคลากร และนักเรียนโรงเรียนโนนจานวิทยา นำโดยนายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมอนุโทนาบุญถวายปัจจัย เนื่องจากวัดโนนจานได้ประกอบพิธีวางศิลากฤษ์ศาลาการเปรียญ ทั้งนี้มีชาวบ้านจากในระแวกชุมชน คณะผู้นำชุมชน คณะครู บุคคลากร นักเรียนโรงเรียนโนนจานวิทยา บุคคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนจาน เข้าร่วมงานดังกล่าว