กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนโนนจานวิทยา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยนายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้