กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโนนจานวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยมีนายสมพร แข็งพิลา เป็นผู้อำนวยการค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนโนนจานวิทยา เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ ฝึกความอดทน ฝึกกำลังใจ และส่งเสริมให้มีระเบียบวินัยทั้งนี้ ในนามโรงเรียนโนนจานวิทยา

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่สัญญา อันไฮ และ ป้าศรี ประทิน ได้มอบขนมและเครื่องดื่มในนักเรียนระหว่างเดินทางไกลครั้ง ขอขอบคุณครับ