โครงการอบรมนักสังคมสงเคาะห์น้อย จัดโดย อบต.เมืองเตา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จัดโครงการโครงการอบรมนักสังคมสงเคาะห์น้อย โดยมีนักเรียนโรงเรียนโนนจานวิทยาเข้าร่วม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3