โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเตา ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเตา "การทำขนมทองม้วน" ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนโนนจานวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1