วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโนนจานวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระลึกถึงพระคุณแม่ โดยกิจกรรมมีการเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพ เรียงความ และคัดลายมือ จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนโนนจานวิทยา