เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมธรรมะ จัดโดย อบต.เมืองเตา

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนโนนจานวิทยาได้ส่งตัวแทน ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมธรรมะ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดบ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม