กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ “ครูพยัคฆภูมิพิสัย” ประจำปี 2563

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ "ครูพยัคฆภูมิพิสัย" ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นที่ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารในวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยมีคณะครูจากโรงเรียนในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเข้าร่วม รวมถึงโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ "ครูพยัคฆภูมิพิสัย" ประจำปี 2563 ทั้งนี้ คณะครู บุคคลากรโรงเรียนโนนจานวิทยา นำโดย นายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา เข้ากิจกรรมกีฬาดังกล่าว