การเเข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

โรงเรียนโนนจานวิทยาได้นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 (ศรีนครเตาเกมส์ ครั้งที่ 12) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ ทั้งสิ้น 16 โรงเรียน โดยการแข่งขัยกีฬาครั้งนี้มีหลายประเภทกีฬา เช่น กรีฑา ฟุตบอล เป็นต้น