ทำบุญตักบาตรถวายผ้าป่า โรงเรียนโนนจานวิทยา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโนนจานวิทยา ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าตุ้มโฮม สร้างโดม 76ปี โนนจานวิทยา" โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการ ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายผ้าป่า เพื่อสลทบทุนสร้างโดม(อาคารอเนกประสงค์) เพื่อใช้ในการทำกิิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และเป็นสนามกีฬาสำหรับนักเรียน โดยมีคณะครู บุคคลากร นักเรียนโรงเรียนโนนจานวิทยาจัดกิจกรรมดังกล่าว และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี กับชุมชน คณะผู้นำของชุมชน จะขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ