กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนโนนจานวิทยา ปีการศึกษา 2562

คณะครู บุคคลากร และนักเรียน โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส 2019 โดยมีคุณครูผจญ พลรัตน์ กล่าวให้โอวาท และอวยพรให้กับนักเรียน ในกิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนโนนจานวิทยา มีกิจกรรมการจับของขัวญของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักแบ่งปันความสุขให้กันและกัน ขอให้ทุกคนมีความสุข และความเจริญ ในวันคริสต์มาส และในปีใหม่ 2563 ตลอดทั้งปีครับ

ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/19MG8lK4PogRXylYXOvBT46sq3mChG3iO