เมนู

วันที่โพสต์: 02/03/2564 | WP_admin

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

1. ระดับชั้นอนุบาล 2

  • รับเด็กที่เกิดปี พ.ศ.2559 (นับถึง 16 พฤษภาคม 2560)
  • รับสมัครวันที่ 20-24 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 - 16.30น.

2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • รับเด็กที่เกิดปี 2557 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 หรือมีหลักฐานการจบการศึกษาขั้นปฐมวัย
  • รับสมัครวันที่ 20-24 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 - 16.30น.

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • รับเด็กที่เกิดปี 2551 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 หรือมีหลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563
  • รับสมัคร วันที่ 24-28 เมษายน 2564  เวลา 08.30 - 16.30น.

หลักฐานการสมัคร 

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาสูติบัตร
  • สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของ บิดา - มารดา / ผู้ปกครอง

โรงเรียนโนนจานวิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ลิงค์สำคัญภายนอก


ข้อมูลเพิ่มเติม

48 ม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

093-359-2936

โรงเรียนโนนจานวิทยา

nonjanwittaya@njs.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม Hit Counter


เราอยู่ที่นี่


©2020 โรงเรียนโนนจานวิทยา
Dev By W.Prachoomwan