เมนู

วันที่โพสต์: 3/07/2563 | WP_admin

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา นายสมพร แข็งพิลา คณะครู และบุคคลากร ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วัดบ้านผักสั่ง วัดบ้านโนนยูง วัดบ้านโนนยาง วัดศรียางน้อย วัดป่าน้ำอ้อม และวัดบ้านน้ำอ้อม อีกทั้งได้นำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา เข้าประกอบพิธี ณ วัดบ้านโนนจาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความศรัทธา และรักษาประเพณีอันดีงานของไทย สืบต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม...

โรงเรียนโนนจานวิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ลิงค์สำคัญภายนอก


ข้อมูลเพิ่มเติม

48 ม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

093-359-2936

โรงเรียนโนนจานวิทยา

nonjanwittaya@njs.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม Hit Counter


เราอยู่ที่นี่


©2020 โรงเรียนโนนจานวิทยา
Dev By W.Prachoomwan