เมนู

วันที่โพสต์: 29/06/2563 | WP_admin

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา นายสมพร แข็งพิลา คณะครู และบุคคลากร ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนจานวิทยา โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวภายใต้ “การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)” เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 มีการจัดจุดตรวจคัดกรอง ผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัย และกำหนดจุดการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม...

โรงเรียนโนนจานวิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ลิงค์สำคัญภายนอก


ข้อมูลเพิ่มเติม

48 ม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

093-359-2936

โรงเรียนโนนจานวิทยา

nonjanwittaya@njs.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม Hit Counter


เราอยู่ที่นี่


©2020 โรงเรียนโนนจานวิทยา
Dev By W.Prachoomwan