หน้าแรก

วันที่โพสต์: 29/6/63 | WP_admin

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา นายสมพร แข็งพิลา คณะครู และบุคคลากร ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนจานวิทยา โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวภายใต้ “การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)” เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 มีการจัดจุดตรวจคัดกรอง ผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัย และกำหนดจุดการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม...

โรงเรียนโนนจานวิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2ข้อมูลเพิ่มเติม

84 ม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

093-359-2936

Nonjanwittaya School


We are here


©2018 โรงเรียนโนนจานวิทยา
Dev By WP.