หน้าแรก

วันที่โพสต์: 16/2/2563 | WP_admin

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูโรงเรียนโนนจานวิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมโครงการสนามจราจรเยาวชนส่งสร้างเสริมจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนักเรียนได้หัดขับขี่โดยใช้จักรยาน ตามป้ายจราจร และมีกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวป้ายจราจรต่างๆ โดยการถามตอบกับนักเรียน ทั้งนี้กิจกรรมได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองฮีเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม...

โรงเรียนโนนจานวิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2ข้อมูลเพิ่มเติม

84 ม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

093-359-2936

Nonjanwittaya School


We are here


©2018 โรงเรียนโนนจานวิทยา
Dev By WP.