หน้าแรก

วันที่โพสต์: 14/5/63 | WP_admin

ทางโรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลสำหรับติดต่อประสานงาน กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการ จัดการเรียนการสอน ในช่วง 18 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 (โควิด-19) โดย กรุณาคลิกที่ "ข้อมูลเพิ่มเติม ด้านล้างนี้" หรือ https://docs.google.com/document/d/1IlKYFG86H-cZeChOK9tSMxAj081F98VSeh2Pv25MZUc/edit?usp=sharing

ข้อมูลเพิ่มเติม...

โรงเรียนโนนจานวิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2ข้อมูลเพิ่มเติม

84 ม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

093-359-2936

Nonjanwittaya School


We are here


©2018 โรงเรียนโนนจานวิทยา
Dev By WP.