หน้าแรก

วันที่โพสต์: 7/5/2563 | WP_admin

การอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 (มีเอกสารประกอบ)...........ลิงค์การประชุม(ช่วงเช้า): https://www.youtube.com/watch?v=nTwiISAWRZE..........ลิงค์การประชุม(ช่วงบ่าย): https://www.youtube.com/watch?v=lfSMNTusbUc.......ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร: https://drive.google.com/drive/folders/1FOyM4p4ZlByI_iRKuSP-Dck5qIM4hOoc?usp=sharing

ข้อมูลเพิ่มเติม...

โรงเรียนโนนจานวิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2ข้อมูลเพิ่มเติม

84 ม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

093-359-2936

Nonjanwittaya School


We are here


©2018 โรงเรียนโนนจานวิทยา
Dev By WP.